Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.

Verder bieden wij:

  • Kleine klassen
  • BOOM-toetsen
  • De Vreedzame School (i.c.m. de islam)
  • Continurooster
  • Educatieve uitjes
  • Vakleerkrachten
  • Een eigen voorschool
  • BSO
  • Gezonde school, Beweegwijs en NT2-onderwijs is in ontwikkeling.

Wij zijn een nieuwe school in Zuid en tellen momenteel al 90 leerlingen. Dit schooljaar hebben wij de groepen 1 t/m 7. Volgend schooljaar komt hier groep 8 bij.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met het team!

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

BSO

Buitenschoolse opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou aan het Victorieplein. Hier zijn kosten aan verbonden.


Even voorstellen

Asalaam allaikom wa rahmatoulah wa barakatou, Mijn naam is Tisam Aharouch,30 jaar, geboren/getogen Amsterdammer en trotse...
lees meer...

Ouderbijdrage

Vanaf volgende week starten we met het innen van de (vrijwillige) ouderbijdrage. De ouderbijdrage is ook voor dit jaar...
lees meer...

Pak je kans via gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig geld te helpen bij schoolkosten. Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen?...
lees meer...

Islamitisch Voortgezet Onderwijs

Zoals eerder gecommuniceerd is het bestuur van IBS Elif bezig met het stichten van een islamitisch college genaamd ‘Fiducie’. Hierbij hebben wij...
lees meer...


Stichting Sina
Stichting Sina
Stichting Sina

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?