Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

In augustus 2019 gaat IBS Elif Amsterdam zijn schooldeuren openen in Zuid. IBS Elif is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah (Schepper). Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Oftewel het kind staat centraal bij ons!

We starten in augustus 2019 met groep 1 t/m 6 en u kunt uw kind(eren) vanaf januari 2019 via het mailadres aanmelden.

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR


Voorschool Elif

Veel van onze ouders hebben aangegeven gebruik te willen maken van een voorschool. Wij hebben gekeken naar de mogelijkheden en haalbaarheid...
lees meer...

Even voorstellen

Waarschijnlijk heeft u haar al zien lopen en kennis meegemaakt. Onze nieuwe juf in groep 1/2, juf Khadija. Juf Khadija is voorlopig alleen op de dinsdagen...
lees meer...

Nationaal schoolontbijt

Gezellig en gezond samen ontbijten! Op vrijdag 8 november a.s. is het zover en doen wij mee met het nationaal schoolontbijt 2019...
lees meer...

Ouderraad

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die lid willen worden van de Ouderraad. De belangrijkste taak van de ouderraad is het samen organiseren van activiteiten...
lees meer...

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?