Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.

Verder bieden wij:

  • Kleine klassen
  • BOOM-toetsen
  • De Vreedzame School (i.c.m. de islam)
  • Continurooster
  • Educatieve uitjes
  • Vakleerkrachten
  • Een eigen voorschool
  • BSO
  • Gezonde school, Beweegwijs en NT2-onderwijs is in ontwikkeling.

Wij zijn een nieuwe school in Zuid en tellen momenteel al 90 leerlingen. Dit schooljaar hebben wij de groepen 1 t/m 7. Volgend schooljaar komt hier groep 8 bij.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met het team!

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

BSO

Buitenschoolse opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou aan de victorieplein. Hier zijn kosten aan verbonden.


Ramadan Mubarak!

Het team van i.b.s. Elif wenst u allen een fijne Ramadanmaand. Moge Allah s.w.t. het vasten voor ons vergemakkelijken en onze vasten en gebeden accepteren...
lees meer...

Waterput project

In het kader van de Heilige maand Ramadan starten we in samenwerking met de stichtingen Hiba&Habib en Hasene met een waterput project...
lees meer...

Studiedag en vrije dagen

Op maandag 26 april zijn de groepen 1 t/m 7 vrij i.v.m. een studiedag voor het team. Op dinsdag 27 april zijn alle kinderen vrij...
lees meer...

Schoolplein

Eindelijk is het dan zover! In week 17 starten we met de herinrichting van het schoolplein. Als alles volgens planning verloopt hebben wij na de...
lees meer...

Water challenge
Stichting Sina
Stichting Sina
Cybersoek
Schoolplein

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?