Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.

Verder bieden wij:

  • Kleine klassen
  • BOOM-toetsen
  • De Vreedzame School (i.c.m. de islam)
  • Continurooster
  • Educatieve uitjes
  • Vakleerkrachten
  • Een eigen voorschool
  • BSO
  • Gezonde school, Beweegwijs en NT2-onderwijs is in ontwikkeling.

Wij zijn een nieuwe school in Zuid en tellen momenteel al 90 leerlingen. Dit schooljaar hebben wij de groepen 1 t/m 7. Volgend schooljaar komt hier groep 8 bij.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een rondleiding en kennismaking met het team!

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

BSO

Buitenschoolse opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou aan de victorieplein. Hier zijn kosten aan verbonden.


Zomervakantie

Op vrijdag 9 juli zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Vanaf 10 juli start de zomervakantie. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!...
lees meer...

Bezetting en groepsindeling

In de bijlage treft u de bezetting en groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. Helaas zijn juf Khadija en juf Derya nog ziek...
lees meer...

Goed nieuws

Ons team wordt versterkt met drie nieuwe collega’s Alhamdoelillah. Juf Tisam, meester Medeni en juf Sultan...
lees meer...

Islamitisch Voortgezet Onderwijs

Zoals eerder gecommuniceerd is het bestuur van IBS Elif bezig met het stichten van een islamitisch college genaamd ‘Fiducie’. Hierbij hebben wij uw hulp en steun nodig!...
lees meer...

Water challenge
Stichting Sina
Stichting Sina
Cybersoek
Schoolplein

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?