Responsive image

Missie & Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR

VVE/BSO

Vacatures

Aanmelden

Schoolvakanties

Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.


Inloopspreekuur

Vanaf december a.s. houdt de directie een inloopspreekuur. Met een inloopspreekuur krijgen de ouders de gelegenheid om...
lees meer...

Wees op tijd aub

Helaas merken wij dat steeds meer kinderen later worden opgehaald dan 15.00 uur. Dit is niet fijn voor uw kind, maar ook niet voor de leerkrachten...
lees meer...

Schoolfruit

Wij doen weer mee met het EU-schoolfruit. Met EU-Schoolfruit ontvangen wij 20 weken lang gratis groente en fruit voor de hele school...
lees meer...

Initiatief nieuwe scholen

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en hulp! Voor beide initiatieven initiatieven, zowel voor Elif Zaandam...
lees meer...