over ons

Wanneer u uw kind bij ons op school wilt plaatsen, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u hoe wij op school werken, kunt u al uw vragen stellen en laten wij de school zien.

Reguliere instroom

Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn. Het is belangrijk in een vroeg stadium uw kind in te schrijven. Dit om organisatorische problemen te voorkomen.

Ongeveer twee maanden voordat uw kind daadwerkelijk komt, neemt een leerkracht contact met u op. Er worden dan afspraken gemaakt om kennis te maken met de leerkracht en er kunnen dagdelen worden afgesproken om alvast te komen wennen  (de laatste 4 weken van het schooljaar laten wij kinderen niet meer wennen). De dag dat uw kind 4 jaar wordt, kan het bij ons op school komen.

Tussentijdse instroom

Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen. Indien u wenst om van school te wisselen, wordt er altijd eerst een oriënterend gesprek gevoerd met de directie. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de reden en de mogelijkheid om over te stappen. Bij kinderen die van een andere school komen, nemen wij voor de plaatsing altijd contact op met de school van herkomst. Als blijkt dat er geen belemmeringen zijn om  tot aanname over te gaan, stuurt de school van herkomst ons het  onderwijskundig rapport, waarin de vorderingen van het kind beschreven staan. Hierop proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten. Pas als dit rapport binnen is, is de inschrijving definitief. Helaas is het niet altijd mogelijk om over te stappen. De grootte en samenstelling van de groep is van doorslaggevend belang.