over ons

De visie van IBS Elif Amsterdam

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn, die vanuit islamitische grondslagen aan kinderen en personeelsleden een veilige, inspirerende werk- en leeromgeving biedt.

Het welzijn van onze leerlingen en het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat staan centraal in het dagelijks handelen op onze school. De kinderen worden uitgedaagd om hun talenten zoveel mogelijk te benutten en te ontwikkelen.

Het kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Ze maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden. Dit alles in het kader van een adequate voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid).

De leerkrachten werken samen om te reflecteren op de eigen (les)praktijk. We verzamelen bewijzen over de relatie tussen de praktijk en de resultaten van de leerlingen. Als team proberen we permanent het lesgeven en het leren in de klassen te verbeteren.