over ons

IBS Elif wordt bestuurd door de stichting Islamitisch Onderwijs  Noord­-Holland (SIO). De dagelijkse leiding van de stichting valt onder verantwoordelijkheid van directeur-bestuurder Y. Altuntaş. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van  de school op bestuurlijk, financieel en onderwijskundig gebied.

Het schoolbestuur neemt besluiten over alle zaken, die te maken hebben met nieuw of gewijzigd beleid. Ook doet het bestuur het voorbereidende en uitvoerende bestuurswerk en neemt beslissingen over het beheer van de school. Voordat het bestuur definitieve  besluiten neemt, wordt altijd eerst de Medezeggenschapraad (MR) gehoord. De taken en bevoegdheden van het schoolbestuur en de directie zijn duidelijk afgebakend.

De samenstelling van het algemeen bestuur is:

Functie Voor & Achternaam
Voorzitter Recep Konuksever
Secretaris Maj'd Kuyper
Penningmeester Ömer Karaca


Bestuursrekening: t.n.v. Stg. Islamitisch Onderwijs
NL97ABNA0555107698

Heeft u vragen voor het bestuur?
Mail dan naar directie@elifamsterdam.nl